L'oju ale, 'gbat 'orun wo

 

L'oju ale, 'gbat 'orun wo,

Won gbe abirun w'odo Re;

Onirum ni aisan won,

Sugbon won fayo lo 'Ie won


Jesu a de I‘ojo ale yi,

A sunmo, t'awa t`arun wa,

Bi a ko tile le ri O,

Sugbon a mo p'O sunmo wa.


Olugbala, wo osi wa;

Omi ko san, mi banuje,

Omi ko ni ife si O,

Ife elomi si tutu.


Omi mo pe, l.sa.n l'aye

Beni won K0 faye sile,

Omi l'ore tfko se‘re,

Beni won ko ii O sore.


Ko s'okan ninu wa t'o pe,

Gbogbo WI' il ni elese;

Awon t'o ii min O toto,

Mo ara Won ni alaipe.


Sugbon Jesu Olugbala

Eni bi awa n'lwo 'se,

‘Wo ti ri 'dnnwo bi awa

'Wo si ti mo ailera wa.


Agbar' owo Re wa sibe

Ore Re si li agbara

Gbo adurl ale wa yi,

Ni anu, wo gbogbo wa san.

       

Amin.

Posted by Unknown at 12:22 AM No comments: 

Email This

BlogThis!

Share to Twitter

Share to Facebook

Share to Pinterest

Baba, a tun pade l'oko Jesu

Baba, a tun pade l'oko Jesu

A si wa teriba lab'ese Re

A tun fe gb‘ohun wa soke si O

Lati Wa anu, lati korin 'yin.


Ayin O fun itoju ‘gbagbogbo,

Ojojumo l‘ao ma rohin ‘sc re;

Wiwa laye wa, anu Re ha ko?

Apa Re ki 0 fi ngba ni mera?


O se! Ako ye fun ife nla Re,

A sako kuro lodo Re poju;

Sugbon kikankikan ni O si np

Nje a de, a pada wa ‘le, Baba.


Nipa oko t‘0 bor'ohun gbogbo

Nipa ife t'o ta 'fe gbogbo yo,

Nipa eje ti a ta fun ese,

Silekun anu si gbani si ‘le.

   

Amin.

Comments

Popular posts from this blog

Soundcheck Africa ft. Tim Godfrey and Xtreme - Living God Lyrics

Elijah Akintunde - Baba tin ba yin o mo ya Alaimore MP3 DOWNLOAD

Lizzy McAlpine – hate to be lame Lyrics