OPF – Ogo To Soro Ft. Evang. Elijah AkintundeTogo o ba ti soro, aye asan lologo wa
Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso
Olorun eledumare je ko go mi tan loju emi i mi
Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

[Chorus]
Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa
Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso
Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi
Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

Opo lo sise ogo ti won ko duro je e
Opo lo gbesu ogo kana te le ko orun fi polowo
Opo lo rale, kan to kole tan ti le ti ga juwon lo
Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi
Kin ranu gba o, kogo mi soro loju aye mi o

[Chorus]
Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa
Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso
Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi
Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

Ogun to ngbogo mi ko ni risese lori aye mi
Ogun to ngbogo mi nile baba ati nile iya mi
Ko ni risese lori aye mi o mo ma rogo mi lo
Laipe lai jina won o kede mi ninu ogo

[Chorus]
Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa
Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso
Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi
Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

Ologo lo raye wa edumare je n rogo mi lo
Maje n sakobata fegbe mi
Aga ola mi a da o nibi giga baba gbe mi sibe
Saanu mi o je n rogo lo ‘gba taye o ye mi o

[Chorus]
Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa
Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso
Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi
Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

Ogo aye mi o takoko wa fi ola re han
Eyi ti o seru labe ogo o to o
Ogo ti o ba soro a pada da to ro je
Labe ogo to be le soro ki aye gbo
Ogo ti o ba soro ayanmo ara e lo da loro
Ogo aye mi dakun fo hun ki aye gbo

[Chorus]
Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa
Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso
Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi
Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

Ogo osupa fimole han aye ri
Ogo orun ko ma se fowo bo mo le
Ogo mi died ki o lo tan kaye ri o
To go ba soro ologo a pa se bi oba
Ogo mi ma fakoko mi so fun ojo nlo

[Chorus]
Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa
Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso
Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi
Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

Call: ma rogo lo okiki mi a kan
Resp: ma rogo lo okiki a kan o
Call: mo reru ogo o, dandan ni ma rogo lo laye
Resp: ma rogo lo okiki a kan o
Call: ma rogo lo, irawo mi a tan
Resp: ma rogo lo okiki a kan o
Call: loju ki le yi o se, baba fun mi la ko se
Resp: ma rogo lo okiki a kan o
Call: loju alaropin baba je n gbe nkan re se
Resp: ma rogo lo okiki a kan o
Call: kan mo peni ti o le pago, o ti wa kole alaruuru
Resp: ma rogo lo okiki a kan o
Call: ma rogo lo okiki mi a kan
Resp: ma rogo lo okiki a kan o.

Comments

Popular posts from this blog

Soundcheck Africa ft. Tim Godfrey and Xtreme - Living God Lyrics

Elijah Akintunde - Baba tin ba yin o mo ya Alaimore MP3 DOWNLOAD

Lizzy McAlpine – hate to be lame Lyrics