Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ijewo Igbagbo (The Apostles Creed) - Yoruba version


Ijewo Igbagbo (The Apostles Creed) - Yoruba version

Mo gba Olorun Baba wa  Eledumare gbo

Eleda Orun oun aiye

Mo gba Jesu Kristi gbo

Omo Re nikan soso Oluwa wa

Eniti a fi Emi mimo loyun

Eniti a bi ninu Maria Wundia

Eniti o jiya lowo Pontu Pilatu

Eniti a kan mo agbelebu

Eniti oku, ti a si sin

O sokale repo oku

Ni ojo keta, O jinde kuro ninu oku

O re oke Orun, O si joko lowo otun Baba wa Eledumare

Nibe, la o ti se idajo aiye awon oku

Mo gba Emi mimo gbo

Ijo Celestial mimo

Idapo awon eniyan mimo

Idariji ese

Ajinde ni isa oku ati iye ti ko nipekun. Amin.

Download

Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics, Hymn, Poem & Anthem on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.