A Huy - Anh tin anh se quen em - WikiLyrics
Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
We work hard to give you the best on Wikilyrics Buy Us a Bread & Tea to support us 🙏

A Huy - Anh tin anh se quen em


M?t l?n g?p g? mong manh t?a nhu khói suong

M?t chi?u thu d?n lá roi bu?n vuong

M?t ngu?i l?ng l? khóc hoen b? mi

Cu?c tình nhu gió thoáng qua ngoài hiên

Ngày nào cùng nhau d?u yêu v?n còn

Mà gi? sao dã l? loi âm th?m, h?i anh

H?n th? làm chi d? em d?i ch?

Mà gi? anh dã quay lung h?ng h?, h?i anh

Cho em quên h?t nh?ng k? ni?m xua

Nhu phai d?u trong màn mua roi, mua roi hoài

Con tim nam tháng em dã tàn phai

Sao anh xa mãi b?ng nghe d?i xanh xao trong dôi m?t khi nhìn mua

Cô don ti?ng hát nh?ng dêm l?nh câm

Nhu vây kín ph? xua cùng nhau qua ôi mua bu?n

Trên dôi môi dã khép d?u chân th?i gian qua bao nam tháng

M?i khi v? qua dây l?ng l? g?i tên anh

----
Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.