A Huy - Con mo voi tan - WikiLyrics
Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A Huy - Con mo voi tan


Dã bao l?n nói em d?ng l?i tình anh không ph?i d? em vui dùa .

n?u yêu ngu?i em c? di theo ngu?i mình chia tay n?u không còn yêu

lúc ban d?u em nói v?i anh ràng mình yêu nhau mãi không chia lìa

xa nhau lòng em d?i thay nào ng? tình mình nhu gi?c mo phù du

con mo kia phút ch?c r?i v? tan vì tim em nay dã chia hai l?i

trong tình ta có ngu?i th? 3 ngu?i mà em qua m?t anh bao ngày qua

DK: Th? thôi thì em c? bu?c dên gi?c mo c?a em v?i anh em v?n mãi là ngu?i anh yeu..

ch?ng c?n ai b?n tâm anh x? ra sao ch?ng c?n em nh? d?n chút giây mình bên nhau..

vói em tình yêu anh dành trao gi?ng nhu troi mu?n yêu say dám mu?n thôi thì thôi....

v?y t? nay du?ng ai nay em bu?c di em dung làm thêm dâu kh? chú em h?nh phúc..!
Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.