A Huy - Con mo voi tan


Dã bao l?n nói em d?ng l?i tình anh không ph?i d? em vui dùa .

n?u yêu ngu?i em c? di theo ngu?i mình chia tay n?u không còn yêu

lúc ban d?u em nói v?i anh ràng mình yêu nhau mãi không chia lìa

xa nhau lòng em d?i thay nào ng? tình mình nhu gi?c mo phù du

con mo kia phút ch?c r?i v? tan vì tim em nay dã chia hai l?i

trong tình ta có ngu?i th? 3 ngu?i mà em qua m?t anh bao ngày qua

DK: Th? thôi thì em c? bu?c dên gi?c mo c?a em v?i anh em v?n mãi là ngu?i anh yeu..

ch?ng c?n ai b?n tâm anh x? ra sao ch?ng c?n em nh? d?n chút giây mình bên nhau..

vói em tình yêu anh dành trao gi?ng nhu troi mu?n yêu say dám mu?n thôi thì thôi....

v?y t? nay du?ng ai nay em bu?c di em dung làm thêm dâu kh? chú em h?nh phúc..!
Please Kindly drop a comment, Corrections and suggestions. Your Comment is a motivating factor for wikilyrics to perform greatly.

Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area

Disclaimer: All The Lyrics, Stories, Hymn, Poem & Anthem on Wikilyrics are submitted by various people and they have right on the contents they submitted, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download. If you feel one of your asset should not be here please request take down.