A Huy - Doi thay


Mây trong dêm mù khoi

Có bi?t dâu lòng này dau r? r?i

Còn l?i gì khi quanh ta nhi?u d?ng cay d?y voi.

Em nay dã d?i thay d?m nát lên l?i th? c? th? quay m?t

Tình là gì mang trong ta nhi?u d?i gian chia ly

Ð? ngu?i quay bu?c di cùng ai.

Khi xua ta bên nhau lòng này còn bao khao khát

Nay ta dã m?t nhau n?i lòng con tim tan nát

Sao em ko nói di h?i vì sao em thay d?i

Vì dâu vì em vì tôi hay vì ai, ngu?i hãy nói ra.

Có n?i nh? nào vuong v?n noi dây

Dù em dã sánh bu?c trong cu?c d?i ai r?i

Mong em s? s?ng vui trong tình này

Vì con du?ng em dã ch?n ra ch? có ai.

Không nhu khi bên anh ngu?i ph?i qua bao chông gai

Cùng anh bu?c ti?p bu?c trên du?ng d?y mây mù

Luôn yêu anh v?i con tim m?t nhoài

Ð? gi? dây em nh?n ra nên em dang ti?p bu?c cùng ai.

[Rap:]

Em hãy c? s?ng vui bên ngu?i ta, tìm vào ch?n choi xa hoa

C? s?ng vui wên di bao ngày wa, anh bi?t tình mình dã xa

Gi?a dôi ta ch? là duyên ko ph?n, cu?c s?ng phân chia vì anh dây

Ko ti?n, ko b?c, ko nhà l?u xe hoi, ko m?t l?i h?a em vui trong h?nh phúc tuy?t v?i.

Khi xua anh là gió, em là mây, thì gi? dây gió cách xa mây

Ni?m tin cung cách xa t? dây, anh t? trách mình ko c? g?ng gi? tin yêu

Yêu thuong l?c lõng, ch? d? trong hu không, cu?c s?ng mênh mông

Anh nào bi?t con tim em dã d?i thay.

***

Mây trong dêm mù khoi

Có bi?t dâu lòng này dau r? r?i

Còn l?i gì khi quanh ta nhi?u d?ng cay d?y voi

Ko cho nhau tình yêu nhu l?i em h?a

Thì dành thôi vì anh có dc nhu ai kia

Yêu em trong xa hoa, cho em c? cây hoa lá

Khi xua em h?ng mo, ngu?i ta dã cho r?i.

Có n?i nh? nào vuong v?n noi dây

Dù em dã sánh bu?c trong cu?c d?i ai r?i

Mong em s? s?ng vui trong tình này

Vì con du?ng em dã ch?n ra ch? có ai.

Không nhu khi bên anh ngu?i ph?i qua bao chông gai

Cùng anh bu?c ti?p bu?c trên du?ng d?y mây mù

Luôn yêu anh v?i con tim m?t nhoài

Ð? gi? dây anh nh?n ra em dang ti?p bu?c cùng ai.

Và nh?ng tháng ngày dài ch? ai

C?u mong em s? ko way v?

R?i tim anh s? quên n?i dau xa r?i.

[Rap:]

Em có còn nh? hay ko gi?c mo nào trong dêm dông,

m?t gi?c mo màu h?ng gi? trôi vào hu ko

Cho con tim ney dang th?m khóc, vì m?t ngày mai ko có em

Vì m?t tình yêu ta s? wên d?n v?i

trong dêm mang theo n?i nh? êm d?m

Gi? là kí ?c khi xua, n? hôn nào trong con mua,

anh gi? dâu còn n?a bao h?n u?c khi xua lan vào tròng n?i nh?

Khi con tim này h?a s? xa, em gi? xa nhu xa th?t r?i,

nu?c m?t ?y gi?t l? c? choi voi

Khúc ca xua anh ko c?t dc nên l?i vì anh bi?t r?ng em dã ko wên anh

Noi xa tít mù khoi anh s? s?ng nhu nh?ng ngày chua wen em,

anh s? hát nh?ng khúc ca

Ko còn tuoi nhu muôn s?c hoa, anh s? wên di bao ngày wa,

em mãi gi?ng nhu bên d?i ta, d?u cách xa...
Please Kindly drop a comment, Corrections and suggestions. Your Comment is a motivating factor for wikilyrics to perform greatly.

Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area

Disclaimer: All The Lyrics, Stories, Hymn, Poem & Anthem on Wikilyrics are submitted by various people and they have right on the contents they submitted, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download. If you feel one of your asset should not be here please request take down.