A Huy - Nuoc mat sao bang


Anh và em cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai lên ti?ng cho cu?c tình này xao xuy?n

M?c dù anh và em cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai nói v?i ai m?t câu

Yêu mà không nói d? b? gi? cu?c tình v? dôi thì anh nh?n ra trái tim anh dã yêu yêu mình em

Yêu mà không nói d? gi? dây gi?c mo tan tành

Ng?i bên nhau cùng bên nhau ng?m sao.

ÐK:

Ng?m ánh sao roi ng?m anh sao khuya ch? có dôi ta cùng nhau th? thôi

Ðã h?a tr?n d?i s? yêu tr?n d?i sao trái tim ai l?i d?i thay

Ng?m ánh sao roi ng?m anh sao khuya ch? có anh thôi cùng sao l? loi

Em bu?c th?t r?i bu?c di th?t r?i anh bu?c phía sau l?ng l?

Gi?t nu?c m?t sao bang còn u?t trên mi.

L?i 2:

Em và anh cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai lên ti?ng cho cu?c tình này xao xuy?n

M?c dù em và anh cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai nói v?i ai m?t câu

Yêu mà không nói d? b? gi? cu?c tình v? dôi thì em nh?n ra trái tim em dã yêu yêu mình anh

Yêu mà không nói d? gi? dây gi?c mo tan tành

Ng?i bên nhau cùng bên nhau ng?m sao.
Please Kindly drop a comment, Corrections and suggestions. Your Comment is a motivating factor for wikilyrics to perform greatly.

Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area