A Huy - Nuoc mat sao bang - WikiLyrics
Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
We work hard to give you the best on Wikilyrics Buy Us a Bread & Tea to support us 🙏

A Huy - Nuoc mat sao bang


Anh và em cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai lên ti?ng cho cu?c tình này xao xuy?n

M?c dù anh và em cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai nói v?i ai m?t câu

Yêu mà không nói d? b? gi? cu?c tình v? dôi thì anh nh?n ra trái tim anh dã yêu yêu mình em

Yêu mà không nói d? gi? dây gi?c mo tan tành

Ng?i bên nhau cùng bên nhau ng?m sao.

ÐK:

Ng?m ánh sao roi ng?m anh sao khuya ch? có dôi ta cùng nhau th? thôi

Ðã h?a tr?n d?i s? yêu tr?n d?i sao trái tim ai l?i d?i thay

Ng?m ánh sao roi ng?m anh sao khuya ch? có anh thôi cùng sao l? loi

Em bu?c th?t r?i bu?c di th?t r?i anh bu?c phía sau l?ng l?

Gi?t nu?c m?t sao bang còn u?t trên mi.

L?i 2:

Em và anh cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai lên ti?ng cho cu?c tình này xao xuy?n

M?c dù em và anh cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai nói v?i ai m?t câu

Yêu mà không nói d? b? gi? cu?c tình v? dôi thì em nh?n ra trái tim em dã yêu yêu mình anh

Yêu mà không nói d? gi? dây gi?c mo tan tành

Ng?i bên nhau cùng bên nhau ng?m sao.
Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.