A Huy - Phu nu niem dau cua dan ong - WikiLyrics
Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A Huy - Phu nu niem dau cua dan ong


A Huy:

Ð?i tôi bu?c qua bao bình yên

Ð? gi? là s? không

Ch?ng dám yêu m?t ai

Nhi?u lúc c?m nghi sao d?i tôi

Ðã làm di?u gì sai ph?i tri?u bao cay d?ng

Luu Chí V?:

Ð?i tôi cung ch?ng hon gì anh

Bi?t bao m?i tình r?i

Nhung gi? v?n tr?ng tay

Nhi?u lúc không mu?n yêu m?t ai

Nhung tình yêu là th? dù ta ch?n v?n ki?m tìm

A Huy:

Ð?i có m?y ai yêu th?t lòng

Ngu?i yêu l?i cho là d?i gian

Ð?i có m?y ai không th?t lòng

Nào b? ngu?i yêu d?i gian dâu

Ð?i chúng ta sao nhi?u dau bu?n

Cung ch? vì yêu ph? n? thôi

Ôi ph? n? ni?m dau c?a dàn ông

Luu Chí V?:

Ð?i có chúng ta yêu th?t lòng

Ngu?i yêu l?i cho là d?i gian

Ð?i có anh kia không th?t lòng

Nào b? ngu?i yêu d?i gian dâu

Ð?i chúng ta qua nhi?u tháng ngày

Nhìn l?i sao ta l?i gi?ng nhau

Hai ngu?i dàn ông dang dau kh? trong tình yêu

Ôi hai gã kh?
Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.