Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Evan. Akintunde Elijah Obasemilogo - Aworan (Picture) Lyrics

 Akintunde Elijah Obasemilogo - Aworan (Picture) Lyrics

Let's clap for Jesus, this song His Inspired by My Father Tunde kajogbola's ministration. This song gave me grace Just like my mother tope Alabi to Visit America Last Year. The Program was tagged "My Picture" That's how I got inspired by Holy spirit with this song  - Evangelist Elijah Akintunde

Aworan Olorun Fi aworan mi han
Aworan Olorun Fi aworan mi han
Eniyan tio mo mi jeko ri aworan mi
Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

Aworan Olorun Fi aworan mi han
Aworan Olorun Fi aworan mi han
Eniyan tio mo mi jeko r'aworan mi
Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

Awonkan ti ri mi won r'aworan mi ninu oko
Awonkan ti ri mi won r'aworan mi ni'gbo Emu
Awonkan ti ri mi won r'aworan mi lolo lebira
Iyen lojosi tori mi koi'gbatunse
Oju won to rokun oye kotun le wa r'osa
Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

(lodun ti mo wayi o baba) Aworan Olorun Fi aworan mi han
Aworan Olorun Fi aworan mi han
Eniyan tio mo mi jeko ri aworan mi
Aworan Olorun F'aworan mi han Nibi Giga

(Seri) Mio mo ojo ade tele o Aworan ni mo koko ri
Mio ayewa o Aworan lojekin damo
Mama mi Tope Alabi Moraworan re kin to wari
Aworan lo juwe mi bi mose wa bi mose ri
(aworan) koja lo sibi giga ko gbaye funrare
Aworan majafara ojo nlo ke 
Aworan kuro ni ikoko ti o wa
Eniyan tio momi jeko r'aworan mi
Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

Aworan Olorun Fi aworan mi han
Aworan Olorun Fi aworan mi han
Eniyan tio mo mi jeko ri aworan mi
Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

Ar'aworan Josefu Ni Egypt lojosi
Ati koko ri o ninu koto kanga tio lomi
Atun wa ri o nigbajeki ari loko eru
Lati'be lari logba ewon Oga pupo sir
Sugnon sa nikeyi atun wa rio laafin
Leter P marun ni iriri ti Joseph ni
Pit to Potipher house 
Potipher house to prison
Prison to palace
Atipe Palace to Prime minister od'alase Niyen

Aworan Olorun Fi aworan mi han
Aworan Olorun Fi aworan mi han
Eniyan tio mo mi jeko ri aworan mi
Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

Aworan Olorun Fi aworan mi han
Aworan Olorun Fi aworan mi han
Eniyan tio mo mi jeko ri aworan mi
Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga

Af'aworan Modecai han foba o
Kabiyeesi 'ole sun afigba t'o se loore
Afaworan Mefiboseth han fun Davidi
Kowo tailera re Kabiesi tun da lola
Awon ti oni wo abuku ayemi
Oloore ti o ni wo oro egan ti ota nso
Aworan Olorun fi aworan mi han fun Oloore

Ninu Osu yi o

Aworan Olorun Fi aworan mi han
Aworan Olorun Fi aworan mi han
Eniyan tio mo mi jeko ri aworan mi
Aworan Olorun Fi aworan mi han Nibi Giga


download mp3


Do you Love Wikilyrics? Drop Comments & and follow us on Instagram
Related Lyrics

Post a Comment

0 Comments


Disclaimer: All The mp3 Lyrics, Hymn, Poem & Anthem on Wikilyrics are submitted by various people and they have right on the contents they submitted, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.