Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Download Audio Now!

Evang. Elijah Akintunde - Olorun Ko Sobe Lyrics


 Evang. Elijah Akintunde - Olorun Ko Sobe Lyrics

Aye Loso P'ole nilari
Eniyan loso poro re kole jasi're
Woli loso paye re kole nitunmon mon
kiyesi Olorun Ko sobe

Ayeloso Penu gbese loma kusi
Eniyanloso Paoni romo Leyinre
Woli Loso Pe Oti seun wele debi giga
Kiyesi Olorun Kosobe

Aye Loso P'ole nilari
Eniyan loso poro re kole jasi're
Woli loso paye re kole nitunmon mon
kiyesi Olorun Ko sobe

Ayeloso pe boba rajo ooni dele
Eniyan loso p'oloun reje niwaju e
Woli kan so Oni bioserubo Iku Ojiji ni
Kiyesi Olorun Ko sobe o

Aye Loso P'ole nilari
Eniyan loso poro re kole jasi're
Woli loso paye re kole nitunmon mon
kiyesi Olorun Ko sobe

Moti J'iya Pupo Pupo o k'oto yemi
P'oun eniyan koki nse oun Olorun mi
Baba to dami to de tun foun rere kemi
Baba to dami leniyan tio semi leranko
Yo ase pase kin nku o lalairogo lo
Eniba roku romi baba are sori won
Kiyesi Olorun Ko sobe

(Ayeloso) Aye Loso P'ole nilari
Eniyan loso poro re kole jasi're
Woli loso paye re kole nitunmon mon
kiyesi Olorun Ko sobe

Toba jomo Baba nitooto tokin n somo ale
Toba jomo Olorun nitooto tolorun pelu da e mon
Oye kole monu Baba e atero re si o
Bajoji kan ba wa o wa pe Baba ran mi sio
Oni kin fun e ni letter yi iku Ojiji ni
koye kole salayefun pe kinse baba mi
Baba timoni koni ranse Irure simi
Weyin letter ti won fun e yen kio yewo
Oruka Edidi ti won fisi kin se Tolorun
Lusiferi Loko koyamo kin se Tolorun

Pariwo Kiise temi
Kiise temi

Letter ofo kiise temi lodun tuntun
kiise temi

Ijamba ojiji loju ona nipopo
kiise temi

Iruke rudo oroko kodoko
Kiise temi

Kasise bi erin owan jeje iriri
kiise temi

Ojo toun reti ayo gan nibanuje de
kiise temi

Oku omo kiise temi atoku aya o
kiise temi

yeh kiyesi Olorun ko sobe

Aye Loso P'ole nilari
Eniyan loso poro re kole jasi're
Woli loso paye re kole nitunmon mon
kiyesi Olorun Ko sobe

Ejeka fidi Oroyi mule ninu Bibeli
Jeremiah Ori ogbon odin eyokan
Jeremiah 29 bere lese ikejo
Nibe lati rika.... 

Do You want the complete lyrics? Comment!
Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics, Hymn, Poem & Anthem on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.