CACGHB Yoruba Hymn 26 Wo imole larin okun aye

1. 'Wo imole larin okun aye,
   Ma sin mi lo;
   Okunkun su, mo si jinna s'ile,
   Ma sin mi lo;
   Nko s'aferi ola bi y'o ti ri,
   To ese mi, 'sise kan to fun mi,

2. Nigba kan ri, emi ko be O pe
   K'O sin mi lo,
   Beni nko fe O, sugbon nigba yi,
   Ma sin mi lo,
   Afe aye ni mo si nto leyin,
   Sugbon Jesu, ma ranti igba ni.

3. Ipa Re l'o ti ndi mi mu, y'o si
   Ma sin mi lo.
   Ninu ere ati yangi aye,
   Ma sin mi lo
   Titi em'o fi ri awon wonni
   Ti mo fe, ti won ti f'aye sile
AMIN

Comments

Popular posts from this blog

Soundcheck Africa ft. Tim Godfrey and Xtreme - Living God Lyrics

Elijah Akintunde - Baba tin ba yin o mo ya Alaimore MP3 DOWNLOAD

Lizzy McAlpine – hate to be lame Lyrics