Posts

Showing posts with the label Ben&Ben

Ben&Ben – Paninindigan Kita Lyrics

Kakainis na ayaw mong maniwalang mahal kita Ano pa bang kailangan kong patunayan sa’yo sinta? Pero naiintindihan ko naman, iniiwasan mo lang masaktan ‘Di ka madedehado, kung sasagutin mo lang ako Paninindigan kita, oo Mamahalin kitang buong-buo Kahit sa pagtanda, ako’y sa’yo Paninindigan kita, oo Anumang sabihin ng magulong mundo Kahit ayaw nilang ako’y sa’yo Ika’y iingatan ko Kakakilig ka sa tuwing lumalapit ka na sinta Nawawala ang angas ko, pilit man na itago pa Mm, grabe kasi kung pa’no mo ‘ko itahan Kapag napupuno na ‘ko Sa ingay ng paligid, ikaw ang aking katahimikan Paninindigan kita, oo Mamahalin kitang buong-buo Kahit sa pagtanda, ako’y sa’yo Paninindigan kita, oo Anumang sabihin ng magulong mundo Kahit ayaw nilang ako’y sa’yo Ika’y iingatan ko Paninindigan kita, ah-ah, ah-ah Sasamahan ka kahit na napapalibutan ng mga problema Sa hirap at ginhawa, dadamayan kita, sinta Paninindigan kita, oo Kahit alam kong, tayo’y magbabago Magmula umpisa hanggang dulo Paninindigan kita Panini

Ben&Ben – Paninindigan Kita (English Version) Lyrics

We don’t want to pay our money. What do I need to prove to you darling? But as far as I know, you’re still in the dark. You’re mad, if you’ll tell me I stand with you, yes I will love you to the fullest As far as I’m concerned, I I stand with you, yes Any say a chaotic world No matter who I am. I remember you You will be thrilled every time you approach darling I have lost my mind, my man is still alive. M. M., I’m sorry if you don’t mind. When I’m full In the noise of the surroundings, you are my silence I stand with you, yes I will love you to the fullest As far as I’m concerned, I I stand with you, yes Any say a chaotic world No matter who I am. I remember you I stand with you, ah-ah, ah-ah You will be accompanied even when surrounded by problems We are in our midst and we are in our midst. I stand with you, yes As far as I know, we are faster. Beginning to end I stand with you I stand with you Don’t worry I’m pretty sure I stand with you, yes I will love you to the fullest As far a

Ben&Ben – Paninindigan Kita Lyrics

  Kakainis na ayaw mong maniwalang mahal kita Ano pa bang kailangan kong patunayan sa’yo sinta? Pero naiintindihan ko naman, iniiwasan mo lang masaktan ‘Di ka madedehado, kung sasagutin mo lang ako Paninindigan kita, oo Mamahalin kitang buong-buo Kahit sa pagtanda, ako’y sa’yo Paninindigan kita, oo Anumang sabihin ng magulong mundo Kahit ayaw nilang ako’y sa’yo Ika’y iingatan ko Kakakilig ka sa tuwing lumalapit ka na sinta Nawawala ang angas ko, pilit man na itago pa Mm, grabe kasi kung pa’no mo ‘ko itahan Kapag napupuno na ‘ko Sa ingay ng paligid, ikaw ang aking katahimikan Paninindigan kita, oo Mamahalin kitang buong-buo Kahit sa pagtanda, ako’y sa’yo Paninindigan kita, oo Anumang sabihin ng magulong mundo Kahit ayaw nilang ako’y sa’yo Ika’y iingatan ko Paninindigan kita, ah-ah, ah-ah Sasamahan ka kahit na napapalibutan ng mga problema Sa hirap at ginhawa, dadamayan kita, sinta Paninindigan kita, oo Kahit alam kong, tayo’y magbabago Magmula umpisa hanggang dulo Paninindigan kita Pani

Ben&Ben – Paninindigan Kita (English Version) Lyrics

Paninindigan Kita (English Version) Lyrics by Ben&Ben   We don’t want to pay our money. What do I need to prove to you darling? But as far as I know, you’re still in the dark. You’re mad, if you’ll tell me I stand with you, yes I will love you to the fullest As far as I’m concerned, I I stand with you, yes Any say a chaotic world No matter who I am. I remember you You will be thrilled every time you approach darling I have lost my mind, my man is still alive. M. M., I’m sorry if you don’t mind. When I’m full In the noise of the surroundings, you are my silence I stand with you, yes I will love you to the fullest As far as I’m concerned, I I stand with you, yes Any say a chaotic world No matter who I am. I remember you I stand with you, ah-ah, ah-ah You will be accompanied even when surrounded by problems We are in our midst and we are in our midst. I stand with you, yes As far as I know, we are faster. Beginning to end I stand with you I stand with you Don’t worry I’m pretty sure I