Langa Linye Song Lyrics by Mduduzi Ncube


Mduduzi Ncube - Langa Linye Lyrics

 Ngelanga linye kolunga konke

Kobe ngathi akaze kwabheda lutho

Ndizwe kahle moya wami, kuyoshitsha izinto

Kushintsh' izinto kushints' izinhliziyo

Nxa ngibuyela ekhaya, simo sami soshitsha

Qunqe phansi ngedolo thembe wona mkhululeko

Uzongipha amandla


Jesu uhlezi unamu, mpilo yami ayipheli la

Apho ukhona ungipha amandla

Uze ugcinele umama ekhaya

Uhlala ekholwa kuthi sizoshitsha

Ngelanga linye, kolunga konke

Kobe ngathi akaze kwabheda lutho

Ndizwe kahle moya wami

Kuyoshitsha izinto, kuyoshitsha izinto

Kuyoshitsha izinhliziyo

Imicabango incidezela iphepha ngomsizi

Bathoba inhliziyo bambiza ngomsizi

Langa linye ungalindele lophela lolusuku

Ungacabangi kuyeka mkhululeko noma ubona engathi awsizi

Baba ngisize isakhalo sami kulesi sizwe basizwe

Ngiyavuma siyizoni mabesibizela enkonzweni asizi

Nokwenyanga kohlala inyangana kwande usizi

Sikhohlwe kukhuleka kumdali athumele ingelosi kithi

Isibonelo esihle kithi uwena

Mduduzi konke uqale ushaya isingingci ngaphandle komuzi

(ads1)

Kwase ukhalisa isingingci esikulethe kulomuzi

Sibonge ku big zulu nimakoya ababelievele kuwe nawe

Mntakama ngiyacela ungalilalahli ithemba okwabantu abansundu

Akwaze kwalula ukuthola kwethu amandla

Kumele siqale sibheke emumva, ukubheka kwethu

Emumvu ikhona kosiletheda ifuture

Ngelanga linye kolunga konke

Kobe ngathi akaze kwabheda lutho

Ndizwe khale moya wami, kuyoshitsha izinto

Kuyoshitsha izinto kuyoshitsha izinhliziyo

Aw sikhulekela ithemba, impela bayabusiswa othemba

Labo likujehova ngoba uNkulunkulu kwesinye iskhathi uphila

Njengenhlansi yethemba kubo ngaphakathi impilo ngiyifanisa

Nosuku ekseni kuyakhanya ntambama kumbyama khona namhlanje

Ifana nesimo sezulu iyashitshashitsha kodwa ngelinye ilanga

Kuyokhanya ngakimi izinto ziyoshitsha ngikhulekela

Umama ekhaya kungathi makukhanya kimi kuye libe selimshonele

Usekhuleke kakhulu ekhulekele lempilo esingayazi izolo

Bengifunda ngathola neziqu kodwa namhlanje

Ngiphila ngekhona ngibhala inkonglo

(ads1)

Name akhlolwa ufakazi ukuthi kusasa

Kuzokhanya lenkondlo eyabazukulu besizukulwane sami

Esebelahlekelwe yithemba nkosi yami uthi noma

Sebebuka phansi emhlabeni bengalinge

Bebuyisele okubi ngokubi ngoba yibona

Abayophenduka abantu ababi phindebhala futhi cofi ngase ngabhala

Ngelanga linye kolunga konke

Kobe ngathi akaze kwabheda lutho

Ndizwe khale moya wami, kuyoshitsha izinto

Kuyoshitsha izinto kuyoshitsha izinhliziyo

Please Kindly drop a comment, Corrections and suggestions. Your Comment is a motivating factor for wikilyrics to perform greatly.

Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area

Disclaimer: All The Lyrics, Stories, Hymn, Poem & Anthem on Wikilyrics are submitted by various people and they have right on the contents they submitted, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download. If you feel one of your asset should not be here please request take down.